Viên Hà thủ ô Mật ong Trần Mao

Giá từ: 230.000 

Từ ngàn xưa ông bà ta đã trao cho nhau câu ca dao quen thuộc:
“ Muốn cho xanh tóc đỏ da
Rủ nhau lên núi tìm Hà Thủ Ô”.

Xóa
Viên Hà thủ ô Mật ong Trần Mao