2 cách đặt hàng tại Tranmao.vn

Cách 1: Mua ngay

  1. Tại trang sản phẩm: (1) Chọn khối lượng (2) Chọn mua ngay
  2. Điền thông tin giao hàng: (1) Kiểm tra lại thông tin sản phẩm (2) Khách hàng nên điền đầy đủ thông tin đơn hàng. Chọn “ĐẶT HÀNG NGAY
  3. Nhận hóa đơn điện tử từ Tranmao.vn

 

Cách 2: Thêm vào giỏ hàng

  1. Tại trang sản phẩm: (1) Chọn khối lượng (2) Chọn số lượng  (3) Thêm vào giỏ hàng
  2. Chọn thanh toán
  3. Điền thông tin giao hàng: (1) Khách hàng nên điền đầy đủ thông tin (2) Chọn phương thức thanh toán (3) Đặt hàng
  4. Nhận hóa đơn điện tử từ Tranmao.vn