Thải độc tố theo các tài liệu chuẩn khoa học

VỀ CHẤT ĐỘC VÀ ĐỘC TỐ Cha đẻ ngành độc chất học (toxicology) người Thụy Sỹ, Theophrastus von Hohenheim từ thế kỷ 16. Ông cho rằng chẳng có gì là tuyệt đối không độc hại. Ttùy thuộc vào liều lượng, chất nào cũng có chứa độc tố. Điều này được rút gọn thành phương châm […]